Om man har ett stort företag som har många anställda så är det viktigt att man ser till att man lär ut olika saker till de anställda som de behöver veta. Det är oftast så att man behöver utbilda sina anställda regelbundet inom olika ämnen för att de ska kunna bli bättre på det de gör.

Samtidigt behöver man som anställd känna att man blir bättre på sitt arbete, och då kan man behöva utbildning för det.