I och med att den hemsidan som ett företag har är tänkt att tilltala så många kunder som möjligt, som blivande kunder, så anser jag att det är viktigt att företaget i fråga är noga med att se över deras åsikter kring hemsidan.

För som ni vet så är det genom att anpassa hemsidan som ett företag kommer att kunna växa till på rätt sätt, vilket är målet.