Det är oerhört viktigt att man försöker nå ut till sina kunder på bästa sätt. Det handlar om att dom måste ha en förutsättning för att kunna handla enkelt via hemsidan. Man måste ha en bra och enkel lösning på e-shop för att det ska bli hållbart i längden.

Annars så kommer kunden att försöka att få produkten från annat håll. Annars så kommer man aldrig att kunna bygga upp sitt företag och få till en bra grund att stå på. Man måste försöka att tänka på helheten.