En effektiv klimatkontroll är en förutsättning för en ökad packningsdensitet i elektronikskåp. Filterfläktar – en kombination av fläkt och dammfilter – är en särskilt ekonomisk metod för att minska värmebelastningen. De använder den omgivande luften för kylningen.

De nya fläktarna motsvarar de befintliga när det gäller montagemått och lufteffekter
så det är relativt enkelt att ersätta fläktar ur det befintliga programmet om man vill ha de nya funktionerna.

Mer om det här kommer snart.