Eftersom jag själv arbetar huvudsakligen med backendutveckling i PHP och MySQL så kommer fokus att ligga där men jag kommer även ta upp en del annat av allmänt intresse.

Alla som arbetar i denna miljö har träffat på phpMyAdmin. Det är ett grafiskt gränssnitt som används för att hantera MySQL-databaser. Om du ska importera större databaser så kan du stöta på patrull då phpMyAdmin är byggd i PHP och begränsas av de inställningar du har för PHP-exekvering på din server.

Om du kör phpMyAdmin lokalt eller på en egen server så kan du komma runt detta problem enkelt genom att helt enkelt bara ändra gränserna som finns i din php.ini. De värden som behövs ändras är framför allt upload_max_filesizeoch post_max_size. Dessa två värden sätter en gräns för hur stora filer som kan laddas upp respektive postas via t.ex. formulär (vilket är det du gör när du importerar en fil i phpMyAdmin).

Beroende på hur snabb din server är och hur stora filer det handlar om så kan du också behöva ändra max_execution_time och max_input_time vilka begränsar exekveringstiden för en process.

I en delad miljö på exempelvis ett webbhotell så har du ingen möjlighet att ändra dessa värden precis som du önskar utan det finns alltid en fast övre gräns för att skydda miljön för överbelastning och angrepp. På en egen server i produktion måste man också alltid sätta rimliga begränsningar men i en ren utvecklingsmiljö, t.ex. på din lokala server så kan du ändra dessa värden utan hinder. Om du vill försöka ändra värdena med hjälp av .htaccess så gör du det genom att lägga till följande rader i filen:

php_value upload_max_filesize 100M
php_value post_max_size 100M
php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300

Om du inte har möjlighet att ändra dessa värden men ändå behöver importera större sql-filer så finns det flera andra alternativ. Du kan exempelvis använda kommandotolken och annan mjukvara såsom mysqldump eller BigDumpvilka kan hantera större filer på bättre sätt