Många saker som man ser idag är svåra att upptäcka när det kommer till att ha telefoner och linande på kontoret. Nu är det så enkelt att ha bluetooth och andra saker på kontor, så det är inte alls samma måsten med att man ska sitta vid en telefon för att vara tillgänglig.

De flesta företag har dock märkt att kunderna ringer mycket oftare till företagen för att fråga om saker och för att klaga på saker. Det är inte ovanligt att man ringer för att man har missförstått något i en reklam.